Geboortedatum

Hierbij machtig ik S.V. Fibonacci tot jaarlijkse afschrijving van het lidmaatschapsgeld wat €10,00 bedraagt.

Ik neem er kennis van dat opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 juli van het voorgaande schooljaar. Indien er niet op tijd wordt opgezegd ben ik lid tot het volgende studiejaar eindigt en verplicht de betaling te voldoen.

*Iets met toestemming gegevens*